De stad in mijn achtertuin

Inspiratieboek laat ontwikkelaars, corporaties, collectieven en zelfbouwers zien welke mogelijkheden het stadscentrum Hoogeveen biedt.

<
>

  Portfolio voor het woningbouwprogramma

  Hoogeveen staat voor een uitdagende opgave om binnen het bestaand stedelijk gebied een substantiële hoeveelheid nieuwe woningbouw te realiseren. Binnen de invloedsfeer van het stadscentrum is veel potentie voor nieuwe vormen van binnenstedelijk wonen. Een dergelijk programma draagt bij aan de diversiteit van het aanbod in de Hoogeveense woonmarkt, en aan de vitaliteit van het centrum. De gemeente Hoogeveen heeft Urhahn gevraagd een portfolio op te bouwen voor het woningbouwprogramma in en rondom het stadscentrum.

   

  Bouw je eigen huis in het centrum

  Met de gemeente is geïnventariseerd welke mogelijkheden de binnenstad biedt op korte en lange termijn. De grote rijkdom aan aanbod is al een inspiratiebron op zich. Vervolgens is een methode ontwikkeld die stap voor stap laat zien wat er nodig is om je eigen huis te bouwen.

   

  Resultaat

  Het inspiratieboek ‘De Stad in mijn Achtertuin’ laat Hoogeveense ontwikkelaars, corporaties, grondeigenaren, collectieven en zelfbouwers zien welke mogelijkheden de stad biedt. De ontwikkeling is tevens stap voor stap samengevat in een poster. Hoogeveen heeft alle mogelijkheden samengebracht op de website www.vindjeplekinhoogeveen.nl. Het Mauritsplein, waarvoor Urhahn het SPvE heeft opgesteld, is de eerste locatie in de binnenstad waar nu zelfbouwkavels worden verkocht.