Wonen à la carte

Werken aan woonmilieus

<
>

    De studie Wonen à la Carte werd in opdracht van het Ministerie van VROM uitgevoerd in het verlengde van de Nota Mensen, Wensen, Wonen. Het boek richt zich op de stedenbouwkundige aspecten van het realiseren van woonmilieus en dient ter inspiratie voor het werken aan nieuwe woonmilieus en het verbeteren van bestaande stedelijke milieus. Aan de hand van 14 essays worden actuele thema’s in de stedenbouwkundige opgave behandeld. Er komen oude en nieuwe woonmilieus aan bod, nationale en internationale. In totaal worden ruim 60 projecten toegelicht, van hoogstedelijk tot landelijk.

     

    Het boek is door het ministerie op grote schaal verspreid en het is in de boekhandel verkrijgbaar geweest. Momenteel is het helaas uitverkocht, maar een pdf van Wonen à la Carte kunt u hier downloaden (5,3 Mb).