Ondernemende bewoners op de Oostelijke Eilanden

Dynamiek in de wijk vraagt om een visie. Urhahn ontwikkelt die samen met bewoners van de Oostelijke Eilanden Amsterdam.

<
>

  Initiatief voor een visie

  De Oostelijke Eilanden zijn bij veel mensen onbekend: deel van de Amsterdamse binnenstad, maar gevoelsmatig meer onderdeel van Stadsdeel Oost. Een stuk stad met een rijke historie van scheepsbouwers en werven, maar na de stadsvernieuwing in de jaren ‘70 en ‘80 is daar weinig meer van te zien. Urhahn nam samen met Stipo het initiatief om een visie voor de Oostelijke eilanden te ontwikkelen, omdat we zagen dat de eilanden sterk aan het veranderen zijn. De komst van nieuwe bewoners op Oostenburg, de verkoop van corporatie woningen en de openstelling van het Marineterrein zijn grote veranderingen die vragen om een visie.

   

  Grote opkomst van betrokken bewoners

  De visie op de eilanden die Stipo en Urhahn met de bewoners in drie avonden hebben ontwikkeld bruist van de ideeën. Stipo sprak met een groot aantal bewoners en zorgde voor een grote opkomst en betrokken bewoners. We organiseerden 3 bijeenkomsten, waarbij iedere bijeenkomst zijn eigen betrokkenen had. Zo was er op de tweede bijeenkomst een goede vertegenwoordiging van ondernemers uit de Czaar Peterstraat en Eilandenboulevard. De eilanden blijken een dynamisch stuk stad met veel bewoners met initiatieven.

   

  Budget

  In het jaarplan van 2015 heeft Stadsdeel Centrum budget gereserveerd voor het project Park Wittenburg om met de bewoners een vergroeningsplan voor het eiland te maken. De versterking van de Czaar Peterstraat door koppeling aan het buurtplein bij Rosa en Rita maakt deel uit van de plannen voor Oostenburg.

   

  Na de gebiedsvisie voor de Oostelijke Eilanden maakte Urhahn met Stipo ook de gebiedsvisie voor de Plantagebuurt in Amsterdam.