Tess Broekmans

Directielid, stedenbouwkundige

Tess is specialist op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling en ontwikkelt concepten voor gebouwen en gebieden. Tess werkt graag aan omvattende en complexe stedelijke projecten, zoals transformatie- en centrumgebieden. Dit doet ze vaak samen met bewoners en ondernemers vanuit de ervaring dat gebruikers de kenners van een gebied zijn. Ze heeft een brede blik op de stad en door een veelheid aan projecten veel kennis van wonen, detailhandel, cultuur en bereikbaarheid. Haar kracht ligt in het formuleren van de opgave en het vinden van praktische oplossingen voor complexe problemen.

 

Tess werkte de afgelopen jaren onder andere aan de transformatie van Oostenburg in Amsterdam van werkgebied naar gemengd stedelijk eiland, binnenstadsvisies voor Emmen, Vlaardingen en Amstelveen, ontwikkelstrategie voor het Hamerkwartier aan de Amsterdamse IJ-oever, locatie-onderzoek voor theater de Meervaart in Amsterdam Nieuw West, conceptontwikkeling voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Technologybase op de voormalige vliegbasis Twente. Ze is supervisor voor Amstel Business Park in Ouderamstel, een werkgebied in transitie in de Zuidoostlob van Amsterdam.

 

Tess studeerde stedenbouw aan de TU Delft en werkte aansluitend van 1996 tot 2000 bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Sinds 2000 werkt ze bij Urhahn, in 2007 nam ze samen met Sjoerd Feenstra het bureau over van oprichter Gert Urhahn.

Tess combineert haar stedenbouwkundige werk met het hoogleraarschap Urban Design aan de TU Delft en gastdocentschappen aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden. Daarnaast is ze is vakcoördinator stedenbouw bij het Professional Experience Programme (PEP).

 

Stuur Tess Broekmans een mail connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Selectie van recente projecten, publicaties & initiatieven

  • Amsterdam Oostenburg: projectleider stedenbouwkundig plan, ontwikkelplan en ontwerp openbare ruimte voor de transformatie van het binnenstedelijke werkeiland naar een gemengde, stedelijke buurt (voor woningcorporatie Stadgenoot, 2011-heden).
  • Eindhoven Space-S: projectleider stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte voor 400 woningen voor stedelingen en studenten op Strijp-S, waarbij de toekomstige bewoners vanaf de eerste schets medeauteur van het plan zijn (voor Woonbedrijf, 2013-2017).
  • Handreiking Transformatie Naoorlogse Wijken: senior adviseur in het ontwerpend onderzoek naar een handelingsperspectief voor de ontwikkeling van naoorlogse woonwijken (voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2023-2024).
  • Amsterdam Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): projectleider en hoofdontwerper ontwikkelingsvisie en haalbaarheidsstudie ruimtelijke varianten (voor het KIT, 2015-2020).
  • Beverwijk Bazaar: projectleider stedenbouwkundige visie voor de transformatie van de Bazaar naar een gemengd stuk stad (voor Bazaar en Heijmans, 2021-heden).
  • Amsterdam Kromhout in het Hamerkwartier: projectleider voor het stedenbouwkundig plan voor de Stork- en Kromhouthallen in Amsterdam Noord (voor woningbouwvereniging Eigen Haard, 2017-heden).
  • Delft Kop van de Buitenhof: projectleider voor de visie, het stedenbouwkundig masterplan en kavelpaspoorten voor een naoorlogse woonwijk (voor gemeente Delft, 2021-heden).
  • Ouder-Amstel Werkstad Overamstel: projectleider ruimtelijk-economische visie, richtlijnen en supervisie voor de organische transformatie van het werkgebied naar gemengd woon-werkgebied (voor gemeente Ouder-Amstel, 2017-heden).
  • Assen Binnenstadsvisie – senior adviseur voor de visie op de transformatie van de binnenstad naar een duurzame en levendige binnenstad (voor gemeente Assen in samenwerking met DNTP, 2020-2021).