Onze filosofie

De omgeving is je medemens. Dat is de ontwerpfilosofie van Urhahn Stedenbouw & Strategie in een notendop. Een ruimtelijke opgave is daarmee per definitie een maatschappelijk vraagstuk. Zeker nu. Denk aan urgente thema’s als klimaatverandering, gezondheid of bestaanszekerheid. Volgens Urhahn leidt alleen een gezamenlijk ontwerpproces tot een duurzame stedenbouw. Oftewel: de gebruiker en het alledaagse leven staan centraal in het ruimtelijke ontwerp. Een goed ontwerp verenigt volgens het bureau ideaal en praktijk. Samenwerken, wederkerigheid en kennisdeling zijn hierin kernwaarden. Zo zet Urhahn haar langjarige ervaring in voor een rechtvaardige stad.

 

AANPAK

 

  • De bestaande stad – met al haar sociale verbanden – is het vertrekpunt voor ieder ontwerp van Urhahn Stedenbouw & Strategie.
  • Urhahn vraagt: wat speelt er bij deze opgave echt? Wat is de vraag achter de vraag?
  • Het bureau onderzoekt en verbeeldt welke stedenbouwkundige kwaliteiten belangrijk zijn voor een rechtvaardige toekomst.
  • Urhahn ontwerpt met gebruikers, bewoners en andere specialisten. Zo ontstaat draagvlak en gedeeld eigenaarschap.
  • Spontaniteit, flexibiliteit en onvoorspelbaarheid zijn kwaliteiten van duurzame transformatie. Samen met gebruikers en bewoners zet het bureau de tijdelijkheid in als ontwerpinstrument.
  • De impact van een visie, strategie of plan wordt opgevolgd, bevraagd en gedeeld.

 

ONZE AANPAK IN PROJECTEN

 

Zandweerd, Deventer

Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwierp het ruimtelijk raamwerk voor een natuur-inclusieve wijk in Deventer. Het plan formuleert spelregels waarmee toekomstige bewoners hun eigen droom kunnen verwezenlijken, op samenbouw- of zelfbouwkavels. Het ontwerp is een voorbeeld van een project waarin de gebruiker centraal staat in het planproces.

 

Oostenburg, Amsterdam

Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwierp het stedenbouwkundig plan van Oostenburg. Het haveneiland transformeert tot stedelijk woon-werkgebied op een manier waarbij spontaniteit, eigen initiatief en eigenaarschap veel ruimte krijgt. Nu de eerste bewoners hier wonen volgt het bureau bovendien het leven in Oostenburg op de voet om te ontdekken welke ontwerpprincipes in de praktijk wel en niet werken.

 

Oostflank MRA, Almere

Het regionale perspectief op de Oostflank van de Metropool Regio Amsterdam is tot stand gekomen als gevolg van een intensief ontwerpend onderzoek. Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwierp verschillende scenario’s om te verkennen hoe Almere zijn ambities kan verwezenlijken. Dit was een eerste stap in het opstellen van een ontwikkelstrategie voor kansrijke deelgebieden, zoals de Amsterdam Bay Area.

 

Buitenkansen

Hoe maak je een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan, om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten? Met het boek Buitenkansen (2021) biedt Urhahn Stedenbouw & Strategie tools en inspiratie voor het ontwerpen van een buitenruimte die verleidt tot gezond gedrag.

 

Verdieping vind je in onderstaande artikelen: