Open proces Hoofddorp Centraal

Om te komen tot een ontwikkelstrategie voor de zone tussen het station en het centrum van Hoofddorp faciliteert de gemeente Haarlemmermeer een bijzonder participatieproces.

<
>

  Urgentie

  Hoofddorp is een stad met de ambitie door te groeien naar 100.000 inwoners. Bij een stad van zo’n omvang hoort een verbinding van station naar centrum waar de Hoofddorpers trots op zijn: veilig, levendig en aangenaam. Dat laat nu te wensen over. Bewoners en bezoekers worden nu vanuit het station geconfronteerd met een sleets kantorengebied met veel leegstand. De kwaliteiten van het wandelbos en de Fruittuinen blijven voor het grote publiek zo een goed bewaard geheim.

   

  Drie drukbezochte werksessies

  In een drietal werksessies zijn de bouwstenen voor de ontwikkelstrategie van dit gebied verzameld. Ondernemers, bewoners en andere betrokkenen zijn maximaal aan zet, de gemeente is (slechts) regisseur. De avonden konden rekenen op veel belangstelling: van betrokken bewoners tot professionele vastgoedeigenaren. Aan tafel is op een open en constructieve manier de opgave scherp gesteld, zijn dromen gedeeld en coalities gesmeed. De tevredenheid bij de deelnemers is groot. ‘Dit hadden we veel eerder moeten doen’, was een veelgehoorde opmerking.

   

  Rol Urhahn

  De gemeente Haarlemmermeer ontleende haar inspiratie voor deze manier van werken onder andere uit onze ‘spontane stad’. De stap om Urhahn erbij te betrekken was voor hen vanzelfsprekend. John Breen en Sjoerd Feenstra van Urhahn hebben een rol als gespreksleider vervuld. Samen met een aantal andere gespreksleiders hebben John en Sjoerd een belangrijke bijdrage geleverd aan de avonden: door te luisteren, de dialoog mogelijk te maken, inhoudelijk kritisch te zijn en te verbeelden.

   

  Vervolg

  Urhahn heeft voor de gemeente, op basis van de uitkomsten van het proces, een ontwikkelstrategie opgesteld waarin de stap naar kwaliteitsverbetering concreet wordt gemaakt. Lees hier de samenvatting van de volledige betrokkenheid van Urhahn bij Hoofddorp Centraal.